O teu benestar e saúde son a nosa prioridade.

No Bela Fisterra poñemos en marcha as medidas temporais necesarias para a prevención do Covid-19, garantindo a túa seguridade:

BF-COVID19-Nosotros-GAL
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-01
Limpeza e desinfección do hotel antes da apertura.
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-02
Aumento e reforzo das horas diarias do servizo de limpeza.
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-03
Desinfección do material e elementos de cada habitación antes da estancia.
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-04
Separación de 2 metros entre mobiliario en terraza e cafetería.
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-05
Redución do aforo nas zonas comúns.
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-06
O equipo Bela Fisterra irá protexido en todo momento.
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-07
Colocación de puntos de desinfección repartidos por todo o hotel.
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-08
Zonas de tránsito adaptadas para evitar circulacións cruzadas.
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-09
Alfombras desinfectantes na entrada do hotel e habitacións.
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-10
Ventilación diaria de habitacións e zonas comúns.
BF-Medidas-Covid19-Nosotros-ES-11
Obter un hotel máis seguro.
BF-COVID19-Vosotros-GAL
BF-Medidas-Covid19-Vosotros-ES-1
Se tes síntomas ou sentes malestar, cancela a reserva pola saúde de todos.
BF-Medidas-Covid19-Vosotros-ES-02
Manter a distancia de 2 metros en todo momento.
BF-Medidas-Covid19-Vosotros-ES-03
Recomendamos desinfectar e lavar as mans a miúdo.
BF-Medidas-Covid19-Vosotros-ES-04
Evitar tocar nariz e/ou ollos coas mans sen antes desinfectarlas.
BF-Medidas-Covid19-Vosotros-ES-05
Utilizar os percorridos e espazos coas adaptacións creadas.
BF-Medidas-Covid19-Vosotros-ES-06
Uso da máscara onde respectar a distancia física de 2 metros non sexa posible.